I januar 2020 åbnede dørene til et nyt Bylivshus på Aarhus Ø. Bylivshuset skal fungere som et samlingspunkt, aktivitetssted og et oplysningscenter på Aarhus Ø.

Bylivshuset indgår som en del af det levende byggepladshegn ved Bassin 7 på Aarhus Ø – og det vil fortsat være under løbende udvikling.

Det skal både kunne bruges af de lokale beboere på Aarhus Ø (lokalt erhvervsliv, almene boligforeninger, private boligforeninger og kollegier), ligesom det også skal kunne bruges af de mange turister og besøgende, der kommer på Aarhus Ø, såvel som Aarhus Kommune, Maritime foreninger i området, erhvervslivet og andre private aktører.

Forud for åbningen af det nye Bylivshus på Aarhus Ø i 2020, var der i sommeren 2017 et midlertidigt ”pop-up bylivshus” på stedet. Det fungerede som en slags test og erfaringsindsamling for konceptet. Det gav både beboere og besøgende på Aarhus Ø mulighed for at komme med ønsker til sådan et sted.

Eksempler på mulige fremtidige aktiviteter på Aarhus Ø:
(baseret på ønsker fra beboerne og erfaringer fra pop-up bylivshus i 2017)

  • Mødelokale for beboerne og lokalråd
  • Træffetider til sparring med bylivskonsulent
  • Aktiviteter for besøgende
  • Mulighed for at afholde borgerevents
  • Åben kiosk-funktion
  • Legeplads
  • Udstilling, tidsplan og formidling:
    af lokalplan og byudvikling på Aarhus Ø (med en fysisk model)