Bydelskontoret blev etableret i 2017 i forbindelse med bylivsudviklingen på Godsbanearealerne og i Den Grønne Kile i Aarhus – et stort område tæt på centrum af Aarhus, som i mange år har stået uberørt.

Bydelskontoret har siden 2017 fungeret som et lokalt samlingssted for alle relevante parter i bylivsudviklingen af området. Bydelskontoret drives af Institut for X i et tæt samarbejde med Aarhus Kommune og Grundejerforeningen på stedet.

Bydelskontorets opgave:

 • Konkret organisering af bylivssudviklingen
 • Involvering af interessenter:
  - bygningsejere
  - borgere
  - brugere
 • Vagthund for kreativ udvikling
  – sikre at Den Grønne Kile fortsat er et levende og rekreativt byrum med tre knudepunkter:
  - Under Broen
  - Bygning K
  - Gadekæret

Den nye bydel er fortsat under udvikling. Godsbanearealerne bliver et omdrejningspunkt for en bred skare af beboere og brugere, hvor der etableres boliger i forskellige prislejer til både unge, ældre og børnefamilier, hvor der etableres uddannelses- og kulturinstitutioner, og hvor der skabes et iværksættermiljø samt forskellige kategorier af erhverv.

Photo by Asbjørn Sand