Domen er et bydelshus med bæredygtighed, som omdrejningspunkt.

Alle kan besøge og bruge Domen, og der kommer dagligt alt fra borgere, studerende, turister og Aarhus Kommune selv til erhvervsliv, organisationer og foreninger, som enten er på besøg i huset, i Domens café, eller deltager i et arrangement på stedet. Domen forener ildsjæle, borgere, byudviklere, erhvervsdrivende, kulturaktører og kommune.

Der er et bookingsystem til Domen med tilknyttede retningslinjer:

 • Alle skal kunne bruge Domen
  - dvs. at alle arrangementer som udgangspunkt er åbne og gratis.
 • Domen kan bookes og lejes af alle - af private, foreninger, erhvervsliv osv. Så længe indholdet stemmer overens med Domens værdier.
 • Hver booking suppleres med en beskrivelse af, hvordan arrangementet skriver sig ind i bæredygtighedsdagsordenen.

Ambitionen er, at gøre Domen til et stærkt vartegn for bæredygtighed, fællesskab og medborgerskab – lokalt, nationalt og også gerne internationalt.

Der er tilknyttede bylivskonsulenter til Domen. De hjælper dem, der gerne vil vide mere, være frivillige på stedet eller selv stå for et arrangement. Bylivskonsulenterne fungerer som:

 • En tilgængelig ressource for borgerne.
 • Understøtter af borgerinitiativer med sparring og evt. hjælp til fundraising.
 • Brobygger – bringer folk sammen og peger dem i den rigtige retning.
 • Formidler af verdensmål og Aarhusmål.
 • Formidler af medborgerskabspolitikken og omsætter den til praksis.

Eks. på borgerinitiativer, som arrangeres i Domen:

 • Musik- og sangarrangementer
 • Teater
 • Kunstudstilling
 • Fashion Week – om bæredygtighed
 • Loppemarked
 • Dans
 • Yoga og meditation
 • Mødregruppe
 • Studiegruppe

Du kan læse mere om Domens aktiviteter på dens egen facebookside, som opdateres løbende:
https://www.facebook.com/domenaarhus/