De er fysiske mødesteder, hvor vi sammen gentænker kommunens møde med borgerne og borgernes møde med hinanden, ligesom de giver anledning til at gentænke samarbejdet på tværs af kommunens egne forvaltninger. Bylivshusene er forskellige, og de kan både være permanente eller midlertidige.

De forenede Bylivshuse:

 • Understøtter implementeringen af medborgerskabspolitikken, som byrådet besluttede 9. marts 2016, og de viderefører medborgerskabsudvalgets arbejde med at udvikle medborgerskab i Aarhus.
 • Bygger bro og forener ildsjæle, beboere, lokale byudviklere, erhvervsdrivende, kulturaktører og kommune.
 • Tager udgangspunkt i lokale ønsker, initiativer og interesser.
 • Understøtter lokalområdernes DNA og visioner.
 • Understøtter lokale fællesskaber, lokalt samarbejde og lokal (by)udvikling

Bylivshusene drives i fællesskab af lokale borgere, foreninger, virksomheder og kommune. Bylivshuse udvikler sig i takt med at metoden kvalificeres.

Med de Forenede Bylivshuse skaber Aarhus en helt ny platform for fællesskab, samarbejde, netværk og (by)udvikling lokalt.

Bydelshuse nu og på vej i Aarhus Kommune:

 • Omdrejningspunktet i Rundhøj
 • Bydelskontoret ved Godsbanearealerne og i Den Grønne Kile.
 • Bydelsforeningen Sydhavnskvarteret
 • Domen på Pier 2, Aarhus Havn
 • Bylivshuset på Aarhus Ø, Bassin 7
 • Overtaci House i Skejby
 • Samlingspunktet i Skæring
 • Det Grønne Bylivshus ved Marselisborg Centret/Langenæs
 • Kirketorvet 10, Tranbjerg