Omdrejningspunktet i Rundhøj blev indviet i august 2017. Og lige siden er stedet blevet stillet til rådighed for initiativer til gavn for lokalområdet. Her samarbejdes der med borgerne, lokale byudviklere, det lokale erhvervsliv, institutioner og skoler i området. Alle kan frit benytte lokalerne via det tilknyttede bookingsystem.

Flere bylivskonsulenter er tilknyttet Omdrejningspunktet, og det er åbent for alle at komme og tage en snak med dem, når de er i huset. De fungerer bl.a. som:

 • En tilgængelig ressource for borgerne
 • Understøtter af borgerinitiativer med sparring og evt. hjælp til fundraising af projekter og gode ideer
 • Brobygger – bringer folk sammen og peger dem i den rigtige retning med deres initiativer

Stedet fyldes op med liv og mange forskellige typer af aktiviteter i løbet af dagen, aftenen og i weekenderne.

Eks. På borgerinitiativer i Omdrejningspunktet:

 • Krea-gruppe
 • Babygruppe
 • Unge og musik
 • Teater
 • Borgerbibliotek
 • Ungdomscafe
 • Kvindeklub
 • Fællesspisning
 • Børnehave og ”Sangskattekisten”
 • Workshops

Følg med i Omdrejningspunktet's aktiviteter og nyheder på deres facebookside, som opdateres løbende:

Gå til Omdrejningspunktets Facebookside