Samlingspunktet i Skæring er et bylivshus, hvor magistratsafdelingerne Teknik og Miljø, Sociale Forhold og Beskæftigelse og Borgmesterens Afdeling er gået sammen i et tæt samarbejde med det lokale erhvervsliv, skoler og institutioner i området og de lokale borgere og frivillige i Skæring og omegn.

Bylivshuset er pt. under udvikling i tæt samarbejde mellem alle interesserede aktører i området.

Ønsket med Samlingspunktet er at skabe et mødested for fællesskab, samarbejde, netværk og (by)udvikling lokalt og på tværs af lokalområdet i Skæring og resten af Aarhus Kommune.

Vi vil gerne bruge Samlingspunktet til at kommunikerer om:

  • De udviklingsinitiativer der skal ske i Skæring.
  • De klimamål vi arbejder for at nå i Aarhus Kommune
  • Aarhus´ medborgerskabspolitik og det den handler om

Følg med i udviklingen af Samlingspunktet i Skæring direkte på Samlingspunktets facebookside: