Bydelskontoret blev etableret i 2017 i forbindelse med byudviklingen på Godsbanearealerne og i Den Grønne Kile i Aarhus – et stort område tæt på centrum af Aarhus, som i mange år har stået uberørt.

Bydelskontoret har siden 2017 fungeret som et lokalt og fysisk mødested for alle relevante parter i byudviklingen af området. Bydelskontoret drives af Institut for X i et tæt samarbejde med Aarhus Kommune og Grundejerforeningen på stedet.

Bydelskontorets skal sikre:

 • Konkret organisering af bydelsudviklingen
 • Et fysisk mødested for relevante aktører
 • Involvering af interessenter
  - bygningsejere
  - borgere
  - brugere

Og samtidig skal bydelskontoret være:

 • Den udførende aktør mht. udvikling, involvering, kuratering og kommunikation
 • Vagthund for kreativ udvilking
  – sikre at Den Grønne Kile fortsat er et levende og rekreativt byrum med tre knudepunkter:
  - Under Broen
  - I Det Grønne
  - Gadekæret

Den nye bydel er fortsat under udvikling. I dag er der bygget og/eller planlagt Aarhus’ nye arkitektskole, kollegie, hovedkontor for Lidl, p-hus og boliger på dele af området (se kortet øverst).