Vi kalder rammen eller fortællingen omkring vores arbejde for ”Kommune Forfra”. Kommune Forfra er et debatoplæg, og udgangspunktet for det er, at fremtidens velfærd ikke kun kan løftes af det offentlige.  Velfærd er nemlig ikke bare en kommunal opgave. I stedet er velfærd en opgave for os allesammen.

Det er den fortælling, eller den debat, der danner en ramme for, at vi i Aarhus Kommune afprøver nye måder at udvikle velfærd på sammen med borgerne, erhvervsliv og organisationer ude i alle kroge af kommunen.

Du kan læse selve debatoplægget ”Kommune Forfra” her på hjemmesiden. Eller du kan navigere rundt i forskellige cases herfra, som illustrer, hvordan velfærdsopgaverne hele tiden rykker sig, og hvordan vi må forsøge i fællesskab at udvikle nye og smartere løsninger for borgerne og for kommunen. Det er fyldt med dilemmaer, og vi har ikke noget facit på forhånd. Til gengæld har vi mange gode eksempler på, hvordan det spirer frem overalt.

I Aarhus Kommune udvikler og innoverer vi indenfor alle fagområder og på mange niveauer i organisationen. Alt sammen for at udvikle os selv og vores organisation til hele tiden at blive bedre til, at kunne bidrage til morgendagens velfærdsløsninger og sikre velfærd og vækst i Aarhus Kommune.

Du kan derfor også læse om flere af de faglige indsatsområder, som der udvikles på, her på hjemmesiden. Også her kan du under det enkelte menupunkt navigere rundt i uddybende cases og finde spændende eksempler på, hvordan vi forsøger os med nye teknologier, nye samarbejdsformer og nye innovative metoder. Det er uanset om, det er fremtidens velfærd indenfor sundhed, børn og unge, klima og grøn omstilling, beskæftigelse, borgerinddragelse ude i lokalområderne, på erhvervs- eller teknologiområdet, eller indenfor andre dele af den offentlige sektor.