Byrådet i Aarhus Kommune har vedtaget Velfærdsteknologisk Udviklingspulje, i daglig tale kaldet VTU-puljen, som støtter innovative projekter på arbejdspladsen. VTU-puljen yder økonomisk støtte til projekter, der anvender teknologi til at understøtte eller erstatte en kommunal ydelse. Samtidig skal projekterne være til størst mulig gavn for borgere, medarbejdere og erhvervsliv. I samtlige VTU-projekter indgår en eller flere private virksomheder, der opfatter samarbejdet som meget frugtbart.

Det er som en to-plus-to-giver-fem-oplevelse. VTU aktiverer personer i offentlige stillinger, der tør udvise mere handlekraft og mod. Og VTU kender infrastrukturen i kommune, og det gavner os.
Lars Forsberg, CEO, IWI Technology, projekt Fremtidens Skoletoiletter

Faglig sparring

Da ansøgere til VTU-puljen ikke nødvendigvis har erfaringer som projektledere på innovationsprojekter, tilbyder VTU faglig sparring om projektledelse,  økonomi, jura og kommunikation. Det understøtter bredden i ansøgerfeltet. VTU hjælper allerede i ansøgningsfasen af et projekt og har udviklet en model for, hvordan man agerer som deltager i et VTU-projekt. Alle projektdeltagere har på den måde en fælles køreplan for, hvordan man gør.


Min Video er et projekt i samarbejde med Social & Beskæftigelse og Sundhed & Omsorg. Her er medarbejdere på kursus i at anvende video til vejledninger i f.eks. forflytninger.

Synergi-effekt

VTU understøtter den synergi, der opstår, når to medarbejdere fra forskellige magistratsafdelinger går sammen om et fælles projekt. Samarbejdet øger chancerne for en succesfuld implementering af projektet i flere magistratsafdelinger. Til gavn for borgere, medarbejdere og den kommunale økonomi. IoT som hyldevare er sådan et projekt; her er hele tre magistratsafdelinger gået sammen.

Der har været IoT-projekter tidligere, men vi kom aldrig dertil, hvor projekterne skabte en bred, forretningsmæssig værdi på tværs af organisationen. Det retter vi op på nu i det her tværmagistratslige VTU-projekt.
Jeppe Høgh Pedersen, projektleder IoT

 

Bag kulisserne

En idé kan først blive til et VTU-projekt, når der er skrevet en udførlig ansøgning, der efterfølgende nærlæses og kvalificeres af sekretariatet for VTU. Sekretariatet ledes af en koordinator og består af repræsentanter fra alle fem magistratsafdelinger plus Borgmesterens Afdeling. De forskellige fagligheder i sekretariatet sikrer kvalitet og nytteværdi i projekterne.

Efter en pointgivning indstiller sekretariatet udvalgte projekter til bevilling hos styregruppen. Den består af samtlige økonomichefer i Aarhus Kommune plus erhvervschefen. Først når styregruppen har nikket ja til en ansøgning, kan pengene udbetales, og arbejdet kan gå i gang.

 

Videoer

Benedikte Kruuse Lindvig er koordinator for VTU. Mød hende i videoen, hvor hun fortæller om sine opgaver: https://youtu.be/lvhHogMKr0A
(Varighed: 1.36 min.)

Uden erhvervsliv, intet VTU; erhvervsfolk med forskellig faglig baggrund har deltaget i VTU-projekter og er begejstrede for samarbejdet. Mød nogle af dem i videoen her: https://youtu.be/wdHpCse0bk8
(Varighed: 3.38 min.)

 

Baggrund for projektet

VTU er opstået på baggrund af Byrådets programerklæring om velfærdsteknologi. Læs den her: https://velfaerdsteknologi.aarhus.dk/vtu/velfaerdsteknologisk-udviklingspulje-vtu/fakta-om-vtu/byraadets-programerklaering/

 

Læs mere

Kig i værktøjskassen for projekter og få ideer til et nyt tiltag på din arbejdsplads. Se alle VTU-projekter; de er inddelt efter KL’s rubricering af velfærdsteknologi. https://velfaerdsteknologi.aarhus.dk/vtu/velfaerdsteknologisk-udviklingspulje-vtu/