Fællessekretariatet for frivillighed og samskabelse er et tværmagistratsligt sekretariat. I perioden 2019-2020 arbejder det med implementering af en række anbefalinger omkring arbejdet med frivillighed og samskabelse i Aarhus Kommune.

Fællessekretariatet har valgt at fokusere sin indsats i 2020 på tre overskrifter: Kommunikation, Åbenhed og tilgængelighed samt En fastholdelse af afdelingernes arbejde.