Kommunale medarbejdere skal ligeledes opleve, at det er nemt at orientere og indhente viden og kontaktoplysninger i forhold til både kommunale og frivillige initiativer og ressourcer – fysiske såvel som viden.

Platforme for kommune og civilsamfund

I forhold til fysiske ressourcer råder kommunen over en række hjemmesider, der skaber overblik over de enkelte magistratsafdelingers lokaler samt kontaktinformation og låne/leje procedurer. Der arbejdes i sekretariatet med at skabe ét samlet overblik over de kommunale lokaler, som både frivillige og medarbejdere kan gøre brug af.

Dertil kommer kommunale platforme med viden omkring frivillige tilbud og medborgerskabsaktiviteter. Som et eksempel kan nævnes hjemmesiden Genlyd.dk og Bylivshusene, der administreres fra kommunal side og modtager deres indhold fra både kommunale- og civilsamfundets aktører.

Vi arbejder sideløbende med at skabe overblik over civilsamfundets platforme med fysiske ressourcer såvel som frivillige tilbud. Her er der meget viden at hente i de allerede fungerende hjemmesider, som organisationer og foreninger har oprettet gennem tiden.

En ny præsentation

Sekretariatet indsamler løbende viden om hvordan borgere og kommunale medarbejdere konkret ønsker formen på dette overblik. Det undersøges hvorvidt eksisterende eller nye platforme som eksempelvis frivillig-siden på aarhus.dk kan være anvendelig til opgaven og hvilke tekniske udfordringer og muligheder de forskellige løsninger rummer.

Med et overblik over de ressourcer, der eksisterer i byen – både kommunalt og i civilsamfundet – arbejder vi således ind i §17 stk.4 udvalgets konkrete anbefaling om En samskabende tilgang til ressourcer, faciliteter og viden.