Det strategiske fokus på "Frivillighed og Samskabelse" bygger på både, "Fortællingen om Aarhus" med bl.a. Aarhusmålet "En by med fællesskab og medborgerskab", KOMMUNE FORFRA og Medborgerskabspolitikken.

Anbefalinger

Direktørgruppen har foruden temaet "Frivillighed og Samskabelse" udpeget seks anbefalinger til, hvordan Aarhus Kommune kan styrke rammerne for indsatsen.

Dertil kommer otte anbefalinger, som er blevet udarbejdet af et tidligere §17 stk.4 udvalg for frivillighed og samskabelse. Udvalget blev nedsat i forbindelse med, at Aarhus Kommune var Europæisk Frivillighovedstad i 2018.

Anbefalinger

Arbejdets struktur

Anbefalingerne fra direktørgruppen peger særligt indad mod organisatoriske, kulturelle og strukturelle ændringer i Aarhus Kommunen. Imens de otte anbefalinger fra §17 stk.4 udvalget har et særligt fokus på omstillingen udadtil imellem kommune, foreninger, virksomheder og borgere.

Fællessekretariatet for Frivillighed og samskabelse betjener den tværmagistratslige styregruppe for frivillighed og samskabelse. De to direktører, Hosea Dutschke (MSO) og Martin Østergaard (MBU) fungerer som koordinerende direktører for indsatsen.