I Aarhus Kommune vil vi udvikle og anvende helt nye måder at løse velfærdsopgaverne på - og vi er allerede godt i gang. 

Hver dag samarbejder medarbejdere med hinanden og med borgerne om at udvikle nye løsninger som svar på, hvordan vi i det 21. århundrede kan styrke velfærden og lykkes med byrådets vision om Aarhus – en god by for alle, – en by i bevægelse, og - en by med handlekraft og fællesskab.  

I Aarhus Kommune vil vi derfor også gerne skabe gode betingelser for, at alle medarbejdere kan bringe innovative idéer i spil og videreudvikle dem.

Gennem Innovationsmotoren tilbyder Center for Innovation i Aarhus sparring og praktisk hjælp til at videreudvikle idéer, så vi skridt for skridt nærmer os de gode løsninger. Processen bygger på at blive klogere gennem afprøvninger, og derigennem finde ud af, hvad der er meningsfuldt for borgere, medarbejdere og kommune. 

Du kan læse mere om innovationsmotoren her: Innovationsmotoren | cfia (cfiaarhus.dk)