I Aarhus Kommune vil vi udvikle og anvende helt nye måder at løse velfærdsopgaverne på - og vi er allerede godt i gang. 

Hver dag samarbejder medarbejdere med hinanden og med borgerne om at udvikle nye løsninger som svar på, hvordan vi i det 21. århundrede kan styrke velfærden og lykkes med byrådets vision om Aarhus – en god by for alle, – en by i bevægelse, og - en by med handlekraft og fællesskab.  

Med innovationsindsatsen går vi målrettet til værks. Vi udvikler og afprøver nye tilgange og nye måder at løse opgaverne på – og finder således frem til, hvad der virker.