Museet er et anerkendt museum for en at Europas største samlinger af art brut – ”rå kunst” skabt af personer med psykiske lidelser – opkaldt efter den legendariske patient og kunstner Ovartaci.

Museet har for tiden midlertidigt ophold på Katrinebjergvej, hvor det skal være indtil det i 2021 flytter ind i lokaler på den gamle Journalisthøjskole. Museet drives af en engageret skare af ansatte, frivillige og borgere i fleks og skånejob.

Den midlertidige placering på Katrinebjergvej er en anledning til at afprøve nye samskabelsesformer mellem museum, kommune og civilsamfund. Hvordan kan museets kreative værksteder fx spille sammen med Katrinebjergskolen? Kan man lave ”Folkekøkken” for områdets virksomheder? Hvordan kan vi skabe flere jobs til borgere med nedsat arbejdsevne?