Svaret blev Omsorgscenter Pitstop, der er udviklet i et samarbejde mellem Røde Kors og Aarhus Kommune. Konceptet er inspireret af et lignende tilbud i København, Omsorgscenter Thorsgade, drevet af Røde Kors Hovedstaden.

En gennemgang af ca. 30 borgerforløb i krydsfeltet mellem Magistraten for Sundhed og Omsorgs og Sociale Forhold og Beskæftigelses ansvarsområder viste, at arbejdet om visitationen er komplekst, især for socialt udsatte borgere med et midlertidigt plejebehov.

Der var brug for at gentænke tilbuddet i Aarhus Kommune på en måde, så målgruppen rummes på deres præmisser, så vi undgår omsorgssvigt, genindlæggelser og anbringelser på dyre pladser, der ikke modsvarer deres behov.

Konceptet

Pitstop er et akut omsorgscenter for syge udsatte borgere, der midlertidigt har brug for ro og omsorg til at komme sig efter et hospitalsophold.

Et ophold på Pitstop kan vare i op til tre uger og er på borgernes præmisser. Det betyder med deres egne ord: ”omsorg uden det bliver omklamrende”, ”ro til at være den du er uden krav om behandling [afrusning]” og ”forståelse for at vi har en funktionspromille”.

”Jeg bruger Pitstop til at få ro og tryghed om min tilværelse og komme på sporet igen. Det er et helle for hverdagen.”
Bruger af Pitstop

Behovene kan rummes i Pitstop, fordi det kommunale tilbud er gentænkt sammen med Røde Kors.

Pitstop driftes af en daglig leder og deltidsansatte sundheds – og socialfaglige medarbejdere samt frivillige.

Opholdet sker uden visitering og kommer som oftest i stand via henvendelse fra socialsygeplejerskerne, gadesygeplejerskerne eller sociolancen.

Værdiskabelsen

88 procent har det godt efter ophold på Pitstop, mod 39 procent da de ankom.

Arbejdet med Pitstop viser, at mere kan lade sig gøre for mindre, når vi samskaber med en humanitær organisation som Røde Kors om en central velfærdsopgave. Fordi Pitstop drives af Røde Kors er det muligt at tilbyde et ophold ud fra borgernes aktuelle behov, fremfor visitationsparagraffer. Det giver bedre kvalitet for borgerne og forventelige sundhedsøkonomiske besparelser.

Siden åbningen i marts 2018 har 102 borgere (pr. 05.07.19) haft ophold på Pitstop.

Erfaringerne viser, at Pitstop er det tiltrængte helle, der dels giver borgerne ro til at komme sig og dels giver anledning til refleksion over livet.

Det giver en særlig værdi for borgerne, at Pitstop beror på frivillige kræfter, fordi borgerne oplever en ligeværdig relation drevet af lyst. En værdi, der ikke på samme måde ville opstå med medarbejdere udstyret med handleplaner.

”Siden omsorgscenteret åbnede i marts 2018, er vi blevet bekræftet i, at Pitstop har potentiale til at blive meget mere end én seng at sove i. Dette skyldes blandt andet vores frivillige, som stiller op som medmennesker og møder de hjemløse i øjenhøjde.”
Leder, Pitstop

Pitstops elementer af ro, fællesskab samt social og sundhedsfaglig støtte gør, at udsatte og hjemløse borgere har mulighed for at videreføre og afslutte behandling. Det kan forebygge genindlæggelser såvel som komplicerede forløb i det kommunale system.

Med Pitstop har vi udviklet en vellykket samarbejdsmodel mellem Sundhed og Omsorg, Sociale Forhold og Beskæftigelse, Aarhus Universitetshospital og Røde Kors, der har potentiale for skalering til andre velfærdsområder.

Evalueringsrapport