• Innovationsindsatsen i 2019 – 2022 handler om at udvikle og afprøve ideer, som kan medvirke til, at ressourcerne anvendes der, hvor de skaber den største værdi for borgerne gennem nye løsninger på vores komplekse udfordringer.
  • Med innovationsindsatsen skal vi se på velfærden og væksten gennem borgernes briller, vi skal skabe sammenhæng på tværs af afdelinger og de offentlige sektorer, og vi skal se borgere og virksomheder som vigtige samarbejdspartnere.
  • Anvendelsen af innovationspuljen tager i 2019 – 2022 afsæt i byrådets beslutning om, at innovationspuljen målrettes implementering af Aarhus-fortællingen og Aarhus-målene med konkrete projekter, der bidrager til ”Nye veje til velfærd og vækst”.

Læs mere om den nye måde, vi udvikler og afprøver ideer på i innovationsindsatsen i 2019-2022 her:

Ny tilgang i anvendelsen af innovationsmidlerne