KOMMUNE FORFRA er et debatoplæg, der henvender sig til de politikere, som skal udvikle politikken for fremtidens velfærd, og til de kommunale ledere og medarbejdere, som skal udmønte velfærden i hverdagen sammen med borgerne. Men KOMMUNE FORFRA henvender sig i mindst lige så høj grad til alle de borgerne, der skal tage medansvar for vores fælles velfærd.

Velfærd er ikke kun en kommunal opgave. Udgangspunktet er, at fremtidens velfærd ikke kun kan løftes af det offentlige. Velfærd er en opgave for os alle sammen – som mennesker der står i relation til hinanden.

KOMMUNE FORFRA hævder derfor at kommunen skal træde et skridt tilbage og give plads til at lade borgerne komme til og skabe fællesskab. Men vil borgerne overhovedet have pladsen? Hvordan inviterer vi dem ind? Og vil man som borger i fremtiden overhovedet kunne sig ”nej tak” til at deltage i den fælles velfærdsopgave? Det er nogle af de spørgsmål, der knytter sig til arbejdet, når Aarhus Kommune inviterer alle med til at tænke kommunen forfra.

Du kan også høre, hvordan KOMMUNE FORFRA ser ud med Borgmesterens øjne, i en lille video på 2 minutter, og finde links til andre nyheder og historier, der ”rimer” på KOMMUNE FORFRA.

Kommune Forfra - Borgmesteren og Stadsdirektøren i Aarhus KommuneSe debatoplægget KOMMUNE FORFRA