"Velfærd handler så at sige om at ’fare vel’, og derfor bliver kommunens opgave i stigende grad at facilitere møder mellem mennesker, frem for alene at kompensere for eventuelle mangler, funktionsnedsættelser og lignende.  

Kommunen skal derfor arbejde på at styrke relationer og fællesskaber. At skabe disse kan kommunens medarbejdere i sagens natur ikke alene."
Citat fra debatoplægget KOMMUNE FORFRA.

Tinne Bogø, leder på Borgvold Plejecenter, mener derfor også at beboernes familie, venner og netværk har et ansvar for at hjælpe til. Et ansvar hun gerne gør opmærksom på, hver gang en ny beboer flytter ind og familien vises rundt.  

”Jeg tror vi har været for bange for at forstyrre eller tage travle menneskers tid, men faktisk vil rigtig mange gerne hjælpe til. Nogle gange handler deres engagement eller mangel på samme mest af alt om, at de er bange for at træde medarbejderne og deres faglighed over tæerne. Vi skal derfor afskaffe de falske hensyn”

Det erkender Tinne, og appellerer til pårørendepligten. 

Og Susanne Møberg, datter til en beboer på Borgvold Plejecenter, tager gerne pårørendepligten på sig. Hun vil gerne have, at personalet fortæller hende, hvad hun kan, skal og må gøre: 

”Det synes jeg, de er blevet bedre til. Og jeg gør gerne noget. Faktisk ville jeg have det dårligt med, at jeg bare satte mig ned til bordet og blev serviceret. Jeg synes også, at det er en anden kontakt, man får til personalet, når man hjælper til.”

Læs mere om emnet via linket nedenfor på s.41.

Se debatoplægget KOMMUNE FORFRA