Velfærd er vores opgave. Som mennesker. Over for hinanden.

Debatoplægget ”Kommune forfra stiller skarpt på, hvordan Aarhus Kommune arbejder med velfærd på mangfoldige nye måder, og de bevægelser, der skal understøttes. 

De opstillede ord-par ovenfor præsenterer nogle af de bevægelser, der er ved at tage form i disse år. Kommunen inviterer til samskabelse, efterspørger og promoverer aktivt frivilliges hjælp i medborgerskabet, og efterlyser en generel offentlig debat blandt alle borgere, der skal tage medansvar for vores fælles velfærd. 

Velfærd er ikke noget, du får eller kan trække i en automat på kommunen. Velfærd opstår i relationer mellem mennesker, og derfor skal kommunen i højere grad facilitere rammerne for, at gode og bæredygtige relationer kan opstå mellem mennesker.  

”Tidligere gjorde vi meget ud af at udpege den bedste vej for borgerne. Nu stiller vi flere spørgsmål. Vi skal finde ud af, hvad det menneske, der sidder over for os, gerne vil. Og så forsøger vi at gå ved siden af eller bagved borgeren og støtte vedkommende i den vej, de selv har udpeget. Det er nyt for os.”
Gitte Breinholt Bjerregaard. Afdelingsleder, Job og Trivsel

Læs mere om Ordpar via linket nedenfor på s.23-27.

Se debatoplægget KOMMUNE FORFRA