Citat af Jette Bjørn Hansen. Skoleleder, N.J. Fjordsgade Skole.

Forskningen viser, at søvn er en afgørende forudsætning for børnenes læring. Derfor skal vi som skole turde blande os – også i det, der sker derhjemme.  

Jette Bjørn Hansen fortæller:

Børn, der sover for lidt, bliver tit rastløse og får koncentrationsbesvær, og det er ikke af ond vilje at forældre lader børn være for længe oppe. Tit handler det om, at forældrene i en travl hverdag nyder tiden med børnene om aftenen, men jeg oplever en vis lettelse hos forældrene, når de får skolelederens ord for, at børnene skal i seng tidligere.

Men hvordan kan kommunen holdes ansvarlig for, at en indsats lykkes, når forældre og netværk spiller en afgørende rolle?  

Det er blot ét af de mange spørgsmål og dilemmaer som drøftes i debatoplægget Kommune Forfra. Læs mere om via linket nedenfor på s.51.  

Se debatoplægget KOMMUNE FORFRA