Medborgerskabspolitikken i Aarhus Kommune er udviklet i fællesskab af borgere, virksomheder, foreninger, frivillige, medarbejdere, uddannelsessteder og politikere i 2014-2015. Politikken er både en anerkendelse af det medborgerskab, der allerede findes, og en opskrift på hvordan vi er sammen om Aarhus.

Medborgerskab handler om, hvordan vi fastholder og udvikler et socialt, økonomisk og bæredygtigt velfærdssamfund.

Med de Forenede Bylivshuse skaber Aarhus en helt ny platform for fællesskab, samarbejde, netværk og (by)udvikling lokalt. Bylivshusene understøtter implementeringen af medborgerskabspolitikken på nye måder, og de viderefører medborgerskabsudvalgets arbejde med at udvikle medborgerskab i Aarhus.