Mentorforløbet i Aarhus Kommune har været i gang siden november 2021 med det første hold. Nu er Aarhus Kommune ved at rekruttere ledere til det næste hold, som overtager depechen fra hold 1 til november 2022. 

Aarhus Kommune skal være en mangfoldig arbejdsplads. Et mentorforløb for direktører, forvaltningschefer og kontorchefer, der har lyst til at udvikle sit ledertalent skal være med til bidrage til en bredere mangfoldighed på de øverste lederniveauer i Aarhus Kommune. Til hold 2 har forvaltningschefer og kontorchefer mulighed for at udpege talentfulde ledere lige under dem til også at deltage i programmet. Formålet er at fastholde, motivere og accelerere udvikling af ledertalenter til avancement i kommunen. 

Mentor og mentee bliver matchet op, så de kommer fra forskellige dele af Aarhus Kommune. Derfor har det også krævet en særlig indflyvning at få kendskab til de forskellige organisationskulturer, men for både mentorer og mentees har det haft værdi.

Et par citater fra et par mentees: 

”Det er 100 gange mere værd, end et Djøf-kursus i København”. 

”Jeg har altid savnet det her i særlig grad de sidste år…  altså det tværgående samarbejde… Jeg kunne få lyst til at arbejde i xx-afdeling (Læs: Afdelingen som vedkommendes mentor arbejder i) efter det her”  

Eksklusivt indblik i et pit-stop

En onsdag i februar 2022 var alle deltagere i programmet samlet til workshop i Musikhuset Aarhus, hvor der blev delt erfaringer fra forløbet indtil dato. Mentor/menteesamtalerne er gået fra det mere overordnede, som at dele tips om relevant faglitteratur, til at have drøftelser om livslinjer og karriereforløb.   

Personligheden vigtigere end partifarven  

Et udbredt ønske fra de 14 mentees har været at blive klogere på de udfordringer og dilemmaer, der ligger i at arbejde i en politisk ledet organisation; særligt under skiftende, politiske vinde.   

Direktørerne for MBU, Martin Østergaard og for MSB, Erik Kaastrup, delte derfor ud af deres erfaringer, ikke bare fra Aarhus Kommune. Begge har haft direktørposter i andre kommuner, og derfor et godt grundlag til at sammenligne styreformer, organisationer – og ikke mindst mennesker. En helt central erfaring for særligt Martin Østergaard er nemlig, at den vigtigste forskel i en relation ikke er partifarven. Derimod er den helt grundlæggende personlighed, der betyder mest.

”Jeg har været direktør under tre forskellige partifarver, og jeg har kunnet være i det hele. Det vigtigste er at være god til at lytte og spørge sin politiske chef: ””Hvad er din drøm”” Fra alle vil man få et positivt og fremadrettet svar. Det komplekse er mere – hvem er det du er sammen med, end hvad er det din politiske chef gerne vil.”  

At interessen for samspillet mellem administration og politik er særligt stor lige nu, skyldes naturligvis at et nyt byråd skal sætte retning de kommende fire år. Mange nye ansigter, og ny sammensætning af udvalgene.

”I vores dialog med – for mit vedkommende - Børn og Unge udvalget handler det om, at vi fra administrationen skal gøre politik mulig. Vi skal etablere tillid, og tilbyde løsninger, som er lovlige og økonomisk forsvarlige,” fortalte Martin Østergaard.  

 

At sørge for at dagligdagen ikke står i vejen for drømme og visioner 

Erik Kaastrups erfaringer ligner på mange måder Martins, men er præget af, de store udfordringer socialområdet ofte står midt i:

”Vi skal have respekt for, at det handler om fordeling af værdier, og det er vigtigt, at vi udviser lige så stor respekt og seriøsitet over for alle politikere. En af udfordringerne for at kunne drive politik er, at daglige sager kan dræne energien fra det store perspektiv. Derfor er det vigtigt, at vi ikke tager entusiasmen fra et nyvalgt byråd ved at plastre det til med oplysninger om ””sådan gjorde det gamle byråd,” selv om noget naturligvis er besluttet på forhånd.”  

Dilemmaet mellem daglig drift og visioner blev udtrykt meget klart af Erik Kaastrup, der citerede en byrådspolitiker for at sige

”Det eneste tidspunkt jeg må udøve magt, er når noget er ubehageligt, som for eksempel en sparerunde. Og derfor er det vores opgave at gøre det muligt for politikerne, også at leve drømmene”, slutter Erik Kaastrup.  

 

Om mentorprogrammet  

I løbet af de kommende måneder mødes mentor og mentee stadig parvis og til en sidste workshop i august, inden de i november giver stafetten videre til et nyt hold, der kan drage nytte af erfaringerne fra det første forløb.

Målet er, at forløbet bidrager til en større organisatorisk forståelse på tværs af afdelinger og lederniveauer. Det skal skabe større åbenhed for læring, herunder den nysgerrighed og professionelle sårbarhed, der er er en forudsætning for kulturændringer. Sidst men ikke mindst, skal det skabe øget mulighed for at indfri det potentiale, der er i en mangfoldig ledergruppe med forskellige kompetencer, erfaringer og personligheder.  

Mentorprogrammet anvender en kombination af online og fysiske møder mellem mentor og mentee.  

Mentorprogrammet starter med kick-off og består herefter af to hovedaktiviteter.  

  1. De individuelle mentor- og mentee-møder, hvor der er fokus på læring og udvikling sammen med udgangspunkt i mentees lærings-dagsorden.

  2. Lærings-workshops, hver tredje måned for henholdsvis mentorer, mentees og/eller fælles.  

Foreløbig har temaerne på læringsworkshop været:  

  • Ledelse under skiftende politiske vinde 
  • Karriere og karriereveje 
  • Work-life balance 

Mentorprogrammet afsluttes med et seminar, hvor man runder af og evaluerer og hvor et evt. nyt hold starter op og dermed kan få nogle pointer med fra det tidligere hold. 

Direktørgruppen og HR- og Personalestyregruppen i Aarhus Kommune er ansvarlig for gennemførelsen af programmet, som er udviklet i samarbejde med KMP+ House of Mentoring. 

Kontakt 
Jette Nissen: Jetnis@aarhus.dk eller Anders Kirkedal Nielsen: Nianki@aarhus.dk for mere info eller for at få kontakt til en mentor eller mentee for at høre deres erfaringer.