Behovet for bedre forhold på vandområdet skyldes blandt andet øget urbanisering samt klimaforandringer, men det er også et resultat af mange års manglende vedligeholdelse af vandforsyningens ledningsnet og nedbrud af byens kloaksystem. Disse forhold har negativ indflydelse på miljøet og befolkningens sundheds- og levestandard ligesom de reducerer muligheden for vækst og jobskabelse.

I samarbejde med danske eksperter er et af målene med myndighedssamarbejdet at træne og uddanne fagmedarbejdere i Tema Kommunes tekniske forvaltning til at udarbejde en spildevandsplan - til gavn for både de godt 300.000 indbyggere og byens virksomheder. Et andet mål er at afdække årsagerne til et ganske voldsomt vandtab af drikkevand i ledningsnettet og komme med forslag til at løse dette problem.

En vigtig del af projektet er også at opbygge systemer og rutiner samt oplære medarbejdere i det nationale vandselskab, Ghana Waters, selv kan løfte opgaven, også efter samarbejdet med Aarhus er ophørt.

Her kan du se en række film om myndighedssamarbejdet med Tema i Ghana.