Tshwane er, som mange andre byer i Sydafrika, præget af apartheidtidens forfejlede byplanlægning. Byen er meget opdelt både funktionsmæssigt, socialt og kulturelt. Samtidig giver den massive tilflytning store udfordringer med at skaffe boliger, arbejdspladser, transportmuligheder, sikkerhed og offentlig service. Danmark har en lang og stolt tradition for at se byplanlægning i et helhedsorienteret perspektiv og det er er disse erfaringer og kompetencer der bringes i spil i myndighedssamarbejdet med Tshwane.

Konkret samarbejder de to kommuner om et projekt til reduktion af vandspild og klimatilpasning i byrummet. Herudover er der igangsat projekter, som skal være med til at fremme byens grønne mobilitet ved at satse på at udvikle en fodgænger- og cykelkultur som bæredygtige alternative transportformer til minibusser og biler. Og endelig arbejdes der i et udvalgt byområde, Salvokop, på en særlig ”blandet by”-strategi med flere billige boliger og en indretning af pladser og gader, så ophold og færdsel i det offentlige rum opleves mere trygt og rart.

Aarhus Kommunes borgmester, Jacob Bundsgaard, og rådmanden for Teknik og Miljø, Bünyamin Simsek, besøgte i efteråret 2018 Tshwane, og blev af den lokale borgmester introduceret for udfordringerne i Salvokop-bydelen.

 

Klik på linket for at se en film om, hvordan Aarhus Vand A/S og Tshwane Kommune samarbejder om at reducere vandtabet i den sydafrikanske millionby: