Førhen kaldte vi rammen eller fortællingen omkring vores arbejde for ”Kommune Forfra”. Bagefter kom "Aarhuskompasset", samtidig med, at vi arbejder med "De vilde problemer" og "Aarhusmålene".

Alle illustrerer de, den komplekse opgave, kommunerne står med i dag. Du kan læse mere om det hele her på siden. Herunder debatoplægget ”Kommune Forfra” og "Aarhuskompasset". Men du kan også navigere rundt i forskellige metoder, tilgange og samarbejder, som illustrer, hvordan vi i praksis udvikler og afprøver nye veje, for hele tiden at sikre et bedre borgersamarbejde i Aarhus Kommune.

Velfærdsopgaverne rykker sig hele tiden, og vi må i fællesskab forsøge at udvikle nye og smartere løsninger for borgerne og for kommunen. Det er fyldt med dilemmaer, og vi har ikke noget facit på forhånd. Til gengæld har vi mange gode eksempler på, hvordan det spirer frem overalt.

Du kan under det enkelte menupunkt navigere rundt i uddybende eksempler, baggrundsmateriale og kontaktoplysninger. De metoder, du finder på siden går på tværs af Aarhus Kommune og magistratsafdelingerne. Det vil sige, at det er metoder og indsatser, som præsenteres på siden, ikke de enkelte magistratsafdelinger. Menupunkterne veksler derfor også mellem eksempler på fremtidens velfærd indenfor sundhed, børn og unge, klima og grøn omstilling, beskæftigelse, borgersamarbejde i lokalområderne, erhvervs- og teknologiområdet og internationale samarbejder.