Festivalen blev i 2019 afholdt for 6. gang med næsten 11.000 deltagere og over 140 events. Den er baseret på crowdsourcede arrangementer. Det betyder, at virksomheder, uddannelsesinstitutioner, netværk og individer bidrager ved at være værter for arrangementer i løbet af festivalen. Det resulterer i en uge med videndeling, læring, sociale arrangementer og nye professionelle bekendtskaber.

IWDK er en platform for den digitale udvikling samt et vindue til udstilling af danske kompetencer og løsninger indenfor it og tech. Ved at være rammen for en række faglige og sociale arrangementer med fokus på den digitale udvikling er IWDK med til at brande Aarhus-området/Danmark som Tech Hub. IWDK er et event, der er med til at samle og engagere it- og techbranchen samt skabe nye kontakter på tværs af virksomheder og organisationer. IWDK er også med til at sætte dagsordenen ift. den digitale udvikling nationalt blandt andet gennem debatformater med politisk deltagelse. IWDK er primært en faglig festival, men der er også borgerrettede arrangementer, der har fokus på at skabe større indsigt i digitalisering således, at den enkelte føler sig bedre rustet til at træffe bevidste valg i en tid, hvor tingene forandrer sig hastigt.

Se film om Internet Week Denmark

 

 

Historisk baggrund

Ideen om Internet Week Denmark opstod i forbindelse med visionsprocessen for Smart Aarhus tilbage i 2012. Man ville med inspiration fra tech-miljøet i New York lave en uge lang festival, der skulle fejre internettets succes og det voksende tech-miljø i Aarhus. I foråret 2013 valgte man derfor at gennemføre en forundersøgelse for at se, om der var interesse herfor blandt erhvervslivet og uddannelsesinstitutionerne i Aarhus. Det var der – både ift. sponsorer/medfinansiering samt deltagelse. Aarhus Byråd gav derfor sin første bevilling tilbage i efteråret 2013 til første afholdelse af IWDK i maj 2014. IWDK 2014 var en succes; over 3.000 deltagere, 123 events og masser af partnere fra starten. Siden er det kun gået fremad, og seneste IWDK i 2019 gik fantastisk!

Indholdsmæssigt har IWDK også udviklet sig meget. Vi har både diskuteret specifikke teknologier som kunstig intelligens, Internet of Things, big data, mv. og teknologiske tendenser som platformsøkonomi, sociale medier, mobile enheder, mv. Gennemgående er dog emner som iværksætteri, digital dannelse, e-handel, kommunikation, digitalt lederskab, ansvarlighed og demokrati. Hvert år diskuteres den teknologiske udvikling; Hvordan påvirker teknologi vores liv og måden vi driver virksomhed på?

Læs mere her: https://iwdk.dk/

Online magazine & brochure