Alt for mange børn holder sig og går ikke på toilettet i skoletiden. Det giver ondt i maven, går ud over trivsel og indlæring og kan i værste fald medføre alvorlig sygdom.

Nu er Børn og Unge i gang med at undersøge, hvad der skal til for at få børn på alle klassetrin til at benytte skolens toiletter. Projekt Fremtidens Skoletoiletter inddrager en stribe fagligheder, herunder alle slags håndværkere og leverandører af inventar. Eksperter i nudging og i lys og lyd er inde over, lige som sundhedsplejen, rengøringen og børn og lærere på de enkelte forsøgsskoler er involverede i arbejdet.

En renovering kan ikke stå alene, men skal tage højde for, hvad der er på spil for eleverne.
Fiona Rubens Stenderup, arkitekt, proces- og projektleder Børn & Unge

Resultaterne indtil nu er overbevisende; det er lykkedes at skabe nogle velfungerende forsøgstoiletter i indskolingen, på mellemtrinnet og i udskolingen. Men arbejdet stopper ikke her.

Fremtidens Skoletoiletter er indgået i et innovationssamarbejde med GovTech under Erhvervsministeriet for at få input til at fastholde de gode resultater og børnenes tilfredshed med toiletterne. Resultatet af innovationsarbejdet skal bruges i den fortsatte udvikling og drift af skoletoiletterne. Aarhus Kommune skal renovere omkring halvdelen af kommunens skoletoiletter i nærmeste fremtid. Aarhus Kommune har cirka 50 folkeskoler.

Videoer

Indskolingen Sølystskolen: https://youtu.be/sh3dUH2pZMs
(Varighed: 1.03 min.)

Udskolingen Holme Skole: https://youtu.be/4B-IuxCKYXA
(Varighed: 0.49 min.)

Drengetoilet Skovvangsskolen: https://youtu.be/SyBXiV7-1eY
(Varighed: 0.47 min.)

Pigetoilet Skovvangsskolen: https://youtu.be/od3Np3LTu4Q
(Varighed: 0.45 min.)

Baggrund for projektet

https://velfaerdsteknologi.aarhus.dk/vtu/velfaerdsteknologisk-udviklingspulje-vtu/projekter/boern-og-laering/fremtidens-skoletoiletter/

Fremtidens Skoletoiletter er støttet af Aarhus Kommunes Velfærdsteknologiske Udviklingspulje (VTU). Læs om den tværmagistratslige pulje:
https://velfaerdsteknologi.aarhus.dk/vtu/velfaerdsteknologisk-udviklingspulje-vtu/

Projekt Fremtidens Skoletoiletter er afsluttet. Læs alle konklusionerne på projektet her:  http://reader.livedition.dk/aarhuskommune/996/