Byrådet i Aarhus Kommune har vedtaget Velfærdsteknologisk OPI-pulje, i daglig tale kaldet OPI-puljen, som støtter innovative projekter på arbejdspladsen. OPI-puljen yder økonomisk støtte til projekter, der anvender teknologi til at understøtte eller erstatte en kommunal ydelse. Samtidig skal projekterne være til størst mulig gavn for borgere, medarbejdere og erhvervsliv. I samtlige OPI-projekter indgår en eller flere private virksomheder, der opfatter samarbejdet som meget frugtbart.

Faglig sparring

Da ansøgere til OPI-puljen ikke nødvendigvis har erfaringer som projektledere på innovationsprojekter, tilbyder puljen faglig sparring om projektledelse,  økonomi, jura og kommunikation. Det understøtter bredden i ansøgerfeltet. OPI-puljen hjælper allerede i ansøgningsfasen af et projekt og har udviklet en model for, hvordan man agerer som deltager i et OPI-projekt. Alle projektdeltagere har på den måde en fælles køreplan for, hvordan man gør.


Min Video er et projekt i samarbejde med Social & Beskæftigelse og Sundhed & Omsorg. Her er medarbejdere på kursus i at anvende video til vejledninger i f.eks. forflytninger.

Synergi-effekt

OPI-puljen understøtter den synergi, der opstår, når to medarbejdere fra forskellige magistratsafdelinger går sammen om et fælles projekt. Samarbejdet øger chancerne for en succesfuld implementering af projektet i flere magistratsafdelinger. Til gavn for borgere, medarbejdere og den kommunale økonomi. IoT som hyldevare er sådan et projekt; her er hele tre magistratsafdelinger gået sammen.

Der har været IoT-projekter tidligere, men vi kom aldrig dertil, hvor projekterne skabte en bred, forretningsmæssig værdi på tværs af organisationen. Det retter vi op på nu i det her tværmagistratslige OPI-projekt.

Jeppe Høgh Pedersen, projektleder IoT

 

Bag kulisserne

En idé kan først blive til et OPI-projekt, når der er skrevet en udførlig ansøgning, der efterfølgende nærlæses og kvalificeres af sekretariatet for puljen. Sekretariatet ledes af en koordinator og består af repræsentanter fra alle fem magistratsafdelinger plus Borgmesterens Afdeling. De forskellige fagligheder i sekretariatet sikrer kvalitet og nytteværdi i projekterne.

Efter en pointgivning indstiller sekretariatet udvalgte projekter til bevilling hos styregruppen. Den består af samtlige økonomichefer i Aarhus Kommune plus erhvervschefen. Først når styregruppen har nikket ja til en ansøgning, kan pengene udbetales, og arbejdet kan gå i gang.

 

Videoer

NB: puljen hed tidligere VTU-puljen.

Benedikte Kruuse Lindvig er koordinator for OPI-puljen. Mød hende i videoen, hvor hun fortæller om sine opgaver.  (1.36 min.) https://youtu.be/lvhHogMKr0A

Uden erhvervsliv, intet OPI; erhvervsfolk med forskellig faglig baggrund har deltaget i OPI-projekter og er begejstrede for samarbejdet. Mød nogle af dem i videoen ( 3.38 min.) her: https://youtu.be/wdHpCse0bk8

 

Læs mere

Læs mere om Velfærdsteknologisk OPI-pulje (tidl. VTU-puljen) Velfærdsteknologisk OPI-pulje (aarhus.dk)