De første skridt er taget, og de første meter er kørt med en selvkørende enhed, der på sigt skal støvsuge gaderne for cigaretskod. To essentielle ting skal dog være på plads, før en test kan indledes:

  • Køretøjet skal have monteret både en sugeenhed, der kan opsamle skod og et kamera, der ved hjælp af kunstig intelligens ser, hvor skoddene ligger.
  • En bekendtgørelse, der tillader selvkørende enheder, skal vedtages som en del af Færdselsloven. Det forventes at ske umiddelbart efter sommerferien.

robotter, fire stk

Rengøring af gader begynder kl. 5

Imens de fleste af os ligger og sover, er morgenholdet fra Entreprenørenheden ved Teknik og Miljø allerede i gang. I de store gader, som for eksempel på Strøget, kører medarbejderne med løvblæsere, der blæser skidtet sammen i bunker. Herefter opsamles bunkerne med store fejemaskiner.

En fremtidig skodrobot ser ud til at kunne gøre mest nytte i de små gader, hvor de store maskiner har svært ved at komme til. Medarbejderne ved Entreprenørenheden vurderer desuden, at Skodrobotten kan bruges ved begivenheder og events i byen. Det er konklusionen på det møde, som projektleder og robotudvikler Mads Bendt holdt med medarbejdere ved Entreprenørenheden.

Det er en forudsætning for projektets succes, at det er forankret i rutinerne hos Entreprenørenheden. Vi vil lave en løsning, der virker for medarbejderne, og de kan godt se mulighederne. (Søren Tranberg Hansen, projektleder Skodrobot)

robot og medarbejdere

Teknologien

Efter at have haft fjernbetjeningen i hånden og afprøvet funktionerne, er medarbejderne ved Entreprenørenheder positive overfor at anvende en robot til indsamling af skod. De kender i forvejen til arbejdet med robotplæneklippere, som allerede anvendes på arealer i Aarhus Kommune.

Det århusianske firma Capra Robotics står for udviklingen af teknologien, og firmaet er indgået i et Offentlige-Privat Innovationssamarbejde (OPI) med Aarhus Kommune. Der er bevilget midler til innovationsarbejdet fra Velfærdsteknologisk OPI-pulje til projektet.

Velfærdsteknologisk OPI-pulje (aarhus.dk)

Capra Robotics ApS (nyt vindue)

Sugeenheden leveres af firmaet KK Tech (nyt vindue)  KK Tech – Velkommen! (kk-tech.dk)