Teknik og Miljø i Aarhus Kommune tester maskinen Weed Fighter på offentlige arealer i forventning om, at metoden i fremtiden kan erstatte gasbrændere og øge Aarhus kommunes pesticidfri og CO2-neutrale ukrudtsbekæmpelse.

Der anvendes stadig pesticider på nogle offentlige arealer. Det skyldes ikke mindst, at teknologien ikke er fulgt med behovet, for der er endnu ikke er udviklet effektive, pesticidfrie metoder.
Tenna Steenbock Olsen, MTM, Mobilitet, Anlæg og Drift, Vejdrift

Mikrobølger mere miljørigtige end gas

Mange steder erstatter man pesticider med gas. Desværre er det ikke nogen optimal og varig løsning. Ulempen ved gasbrændere er en alt for høj udledning af CO2. Desuden er proceduren langsom. Med mikrobølgemaskinen Weed Fighter vil man kunne øge fremkørselshastigheden og desuden bekæmpe ukrudtet med kun to behandlinger, mod de fire til seks årlige behandlinger, der er brug for med gasbrænder. Den bedste effekt opnås, hvis man tilsætter en let saltopløsning.


Ukrudt behandlet med gas, ukrudt behandlet med Weed Fighter.

 

Baggrund for projektet:

Weed Fighter, ukrudtsbekæmpelse med mikrobølger, er et projekt støttet af Velfærdsteknologisk Udviklingspulje (VTU).

https://velfaerdsteknologi.aarhus.dk/vtu/velfaerdsteknologisk-udviklingspulje-vtu/projekter/miljoe-teknik-og-forsyning/ukrudtsbekaempelse-med-mikroboelger/

Weed Fighter https://weed-fighter.dk/

Videoer

Præsentation af Weed Fighter. Opfinderens video: https://youtu.be/SP7XGPTVq-8
(Varighed: 00.52 min.)