Velfærdsteknologi-pionerer, i daglig tale VT-pionerer, har en nøglefunktion, når vi vedtager en implementering. VT-pionererne klædes på til opgaven gennem efteruddannelse.

Jeg har fået nogle redskaber med herfra. Jeg ved at, man kan få nogle velfærdsteknologier via en indkøbsaftale. Jeg har fået at vide, at der er nogle kravsspecifikationer, og at der skal laves behovsanalyser. Så det er ikke bare lige at bestille. Der skal være noget bag. Det synes jeg er en god viden at få.
Anette, sosu-assistent og VT-pionér

VT-pionererne skal understøtte, supervisere og dokumentere arbejdet med velfærdsteknologi. Samtidig fungerer de som bindeled til leverandørerne og de tekniske servicemedarbejdere, lige som de står for kontakten mellem praksis og udviklingsafdelingen Center for Frihedsteknologi.

VT-pionererne skal bistå lederne i, at velfærdsteknologi er på dagsordenen, og at nye medarbejdere løbende oplæres i velfærdsteknologi.

VT-pionérer er obligatorisk på de plejehjem, som har indført bade- og hygiejnestolen Carendo. I sundhedsenheder og hjemmeplejen kan man også vælge at have pionérer.

På kurserne får vi nogle redskaber med til, hvordan vi kan motivere hinanden til at implementere noget nyt. Alle VT-pionerer har prøvet at møde noget modstand. I stedet for bare at afvise modstanden, har vi fået nogle redskaber til at forstå den og undersøge, hvorfor modstanden er der. I stedet for bare at give op.
Martin, fysioterapeut og VT-pionér

Baggrund for projektet

Du kan finde hele funktionsbeskrivelsen for VT-pionerer ved at følge linket: https://velfaerdsteknologi.aarhus.dk/innovation/implementering/pionerer-for-velfaerdsteknologi/#1

Funktionen som VT-pionér er lønnet og løber foreløbig i to år, sideløbende med implementeringen af Carendo bade-/toiletstol. Funktionen kan søges af alle faggrupper. VT-pionererne er organiserede i lokale netværk og deler desuden erfaringer i en gruppe på Aarhus Kommunes intra.

CareWare Nordic har været med til at udvikle Grundkursus for VT-pionerer. CareWare Nordic er et EU-projekt, der bl.a. har til opgave at udvikle undervisningsmoduler og udbrede i CareWare i Norden.

Mere om CareWare Nordic:
https://velfaerdsteknologi.aarhus.dk/videndeling/aktiviteter-maalrettet-fagfolk/careware/careware-nordic/#1